รายการ D-มีดี Ep23 | การพัฒนาศักยภาพคนพิการให้รู้เท่าทันสื่อ [มีภาษามือ]

ต่อไป

หัวเราะทั้งน้ำตา

15:53

หัวเราะทั้งน้ำตา

ThaiStandupComedy

มุมมอง 21M

Understand Native English Speakers with this Advanced Listening Lesson

24:45

Understand Native English Speakers with this Advanced Listening Lesson

English Speaking Success

มุมมอง 1.4M

Do You Have 1 Hour? You Can Speak Like a Native English Speaker

1:04:43

Do You Have 1 Hour? You Can Speak Like a Native English Speaker

Learn English with EnglishClass101.com

มุมมอง 5M

ครูผู้เสียสละ

9:29

ครูผู้เสียสละ

7ElevenThailand

มุมมอง 11M

Future Technology According to the Imagination #2

8:42

Future Technology According to the Imagination #2

MCN Creative

มุมมอง 969K